skagentennisklub.dk

Generalforsamling 2017

GENERALFORSAMLING I SKAGEN TENNISKLUB 19. APRIL 2017 

MEDLEMSUDVIKLINGEN. Medlemstallet har holdt sig stabilt efter den flotte stigning i 2015. I alt har klubben ca. 90 medlemmer. Hovedvægten aldersmæssigt må vi sige ligger stadig på alderen 50+, men der arbejdes på at få flere yngre spillere på banerne, hvilket Tennissportens Dag den 29. april også lægger op til. Vores ungdomstræner Tobias Lund har haft ca. 15 faste medlemmer i alderen 14-15 år, og der har været god stemning på banerne. Bente Lund har atter i 2016 været klubbens voksentræner og har haft nogle få nybegyndere men samtidig også en del gæstespillere, så det er uden tvivl vigtigt, at vi også i sommer/ferieperioden kan tilbyde træning. 

HALLEJE. Der har været spillet ca. samme antal uger som sidste år indendørs d.v.s. 25 uger fordelt på tirsdage, onsdage, fredage og søndage. Tiderne er blevet brugt af 14 faste spillere plus afløsere. Vi har heller ikke haft børn/unge til indendørstennis i den overståede sæson. Klubben deltager som altid aktivt ved fonden for hallernes bestyrelsesmøder. Peter Jørgensen er vores repræsentant i fondens bestyrelse. 

TURNERINGER. Klubben har heller ikke i 2016 deltaget i turneringer for børn/unge, da alle Tobias’ unge spillere har været nybegyndere og meget uerfarne, men vi håber selvfølgelig, at vi kan fastholde spillerne, så der er noget for Tobias at arbejde videre på. På voksensiden måtte vi desværre aflyse den traditionsrige og hyggelige klubturnering i august p.g.a. manglende tilslutning. Dette tilskrives nok bl.a. at klubturneringen faldt sammen med det årlige Skagenløb, som en del af vores medlemmer i alle tilfælde skulle deltage i. 

VEDLIGEHOLD. I 2016 blev der foretaget en række vedligehold af vores anlæg og klubhuse godt hjulpet af flittige medlemmer. Tusind tak for det altid flotte fremmøde, det sætter vi pris på. Dog har vi ikke selv stået for reparation/udskiftning af dele af hegnene på bane 1 og 2 m.m. samt VVS arbejde . Klubben har modtaget et anlægstilskud på kr. 10.000. 

SKAW-OPEN 2016. Turneringen blev igen en både spillemæssig, social og økonomisk succes og gav et rekordkoverskud på godt kr. 50.000. Rigtig flot. Godt 100 spillere deltog fordelt på ca. 140 kampe, og klubbens mangeårige, veloplagte turneringsleder Ole Jakobsen gør sammen med Jørn Læborg og Bente Lund et uvurderligt arbejde i det store arrangement. Ligeledes gøres der et stort arbejde af trofaste medlemmer i køkkenet og på anlægget i forberedelserne og afviklingen af turneringen. Hjertelig tak til alle – også enkelte ikke-medlemmer – som har bidraget med deres hjælp. 

KLUBBENS ØKONOMI. Klubbens økonomi vil kunne læses af regnskabet 2016, som fremlægges om lidt. Vi kan kun være tilfredse med resultatet, men vi ved også, at vores anlæg til stadighed kræver vedligehold i større eller mindre grad. 

SPONSORER. Vores mangeårige banesponsor Spar Nord meddelte os i februar 2016, at de af sparehensyn ikke længere kunne yde os sponsorat. Heldigvis kunne vi i maj underskrive en treårig sponsoraftale med Sparekassen Vendsyssel på kr. 10.000 årligt. Det er vi meget glade for. Samtidig mere end fordoblede Nordjyske Bank deres sponsorat til kr. 6000 årligt. Tak til alle sponsorer, som foruden ovennævnte tæller vores eget medlem John Madsen, som gennem mange år har ydet kr. 10.000 til ungdomsarbejdet, Karstensens Skibsværft, Fiskernes Fiskeindustri, Jakobs Café, Holte Vinlager og Mastercourt. Vi må heller ikke glemme at takke alle de sponsorer, som hvert år bakker op om Skaw-Open, store som små bidrag er af stor betydning for turneringen. 

UDLEJNING AF BANER. Baneudlejningen har i 2016 givet klubben godt kr. 31.000, hvilket er flot. En stor tak til klubbens inspektør Jørgen Würtz for overvågning af ”trafikken” på banerne og dermed også betalingen i både kuverter og på MobilePay, som vi indførte i 2015 og har vist sig at være en succes. Jørgen har også igen stået for udlejning af ketsjere og bolde og har heldigvis lovet os, at han gerne vil være på posten igen i år. 

AKTIVITETER BØRN OG UNGE. Klubben har igen i 2016 tilbudt idrætslærerne på skolerne at komme og benytte vores anlæg. Tobias har haft musik og god stemning på banerne og terrassehygge med sine unge spillere. I oktober havde vi besøg af Lars Elkjær fra DTF som berettede om vækstaftaler med det formål primært at skaffe nye medlemmer til klubberne. Skagen Tennisklub underskrev en toårig vækstaftale og heri indgår selvfølgelig nogle forpligtelser bl.a. at klubben deltager i den nært forestående Tennissportens Dag og gennemfører introduktion for børn/unge og voksne. 

HJEMMESIDEN. Klubbens hjemmeside opdateres løbende med sæsonprogram, nyheder, Skaw-Open og galleri. Samtidig forsøger vi at være aktive på Facebook. Sæsonprogrammet for 2017 færdiggøres endeligt efter generalforsamlingen og bliver trykt af Nordjyske Medier – endnu en af vores trofaste sponsorer – samt sendt ud på mail til medlemmer og lagt på hjemmesiden. Endvidere arbejder vi hele tiden på at få presseomtale i lokalavisen, når der er nyt fra klubben. 

Sluttelig en stor tak til bestyrelsen for det gode, hyggelige og engagerede samarbejde. 

Årets afslutning er klubfesten som pr. tradition afholdes i Sejlklubbens lokaler. Den byder på et festdækket bord, god mad, konkurrencer og høj musik. Tak til festudvalget og hermed tak for året 2016. 

Held og lykke til tennissporten og Skagen Tennisklub i det nye år. 

Generalforsamlingen i Skagen Tennisklub den 19. april 2017. 

Vibeke Holst/formand